Kosten

Vanaf 2022 is er in de GGZ een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel.
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject
afgerekend, maar als losse zorgprestaties. 

Voor behandeling is een verwijzing van de huisarts verplicht.

In het eerste gesprek (intake) stel ik een zorgvraagtype vast en vervolgens starten we de behandeling. Een sessie bestaat uit meestal uit een gesprek van 60 minuten. Hier kunnen we in overleg van afwijken.

Kosten:

Omschrijving

Behandelduur

Prijs

Behandeling

30 minuten

€ 90,-

Behandeling 45 minuten

€ 115,-

Behandeling / Diagnostiek 60 minuten

€ 140,-

Behandeling / Diagnostiek 75 minuten

€ 165,-

Behandeling / Diagnostiek 90 minuten

€ 200,-

Het wettelijk bepaalde eigen risico is voor 2023 vastgesteld op 385 euro. Zowel bij contractvrije als bij gecontracteerde psychologen zal dit eerst worden aangesproken. De exacte vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en is mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden (restitutie of naturapolis).

Ik heb geen contracten met verzekeraars om mijn onafhankelijkheid als psycholoog te kunnen waarborgen. Omdat ik zonder contracten werk, krijgt u van mij elk kwartaal een factuur die u rechtstreeks aan mij voldoet. De factuur kunt u vervolgens indienen bij de uw zorgverzekeraar. U krijgt dan, afhankelijk van uw polis, 60 tot 100% van de behandeling vergoed. Ik raad u aan om, voordat u met de behandeling start, te overleggen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Meer info over vergoedingen: contractvrijepsycholoog.nl

Onverzekerde zorg

Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, is wettelijk uitgesloten van vergoeding. De kosten van behandeling komen dan voor eigen rekening (onverzekerde zorg). Voor onverzekerde zorg is geen verwijsbrief nodig. De kosten van deze zorg zijn bij mij per sessie identiek aan de verzekerde zorg. Ook als u de behandeling zelf wilt betalen, gelden dezelfde tarieven.

Kosten